Strona główna Zwrot i reklamacja

Zwrot i reklamacja

Zwrot

Każdy zakup na centrumrolnictwa.pl objęty jest gwarancją satysfakcji. Masz 30 dni na dokonanie zwrotu bez podawania przyczyny. Produkt musi być sprawny i nieużywany. Jeśli z jakiegoś powodu jest inaczej, skontaktuj się z nami przed wysłaniem przesyłki.

Zachęcamy najpierw do kontaktu z nami, ponieważ z doświadczenia wiemy, że wiele problemów da się rozwiązać.
Zapraszamy pod numerem telefonu 25 792 38 43, w godzinach 8-16.

Zwroty prosimy kierować na adres:
Technik Centrum Rolnictwa
Kościuszki 104B
07 – 100 Węgrów

Przesyłkę należy dokładnie zapakować, umieścić w niej paragon oraz wypełniony formularz zwrotu. Formularz można znaleźć w paczce.

Reklamacja

1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Z.E.Technik P.U.H. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Z.E.Technik P.U.H. jest zobowiązane wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.

2. Klient może zamiast zaproponowanego przez Z.E.Technik P.U.H. usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Z.E.Technik P.U.H.. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażał by Klienta inny sposób zaspokojenia.

3. Reklamacja Produktu zakupionego w sklepie stacjonarnym Z.E.Technik P.U.H. może zostać złożona np. pisemnie w sklepie, który sprzedał wadliwą rzecz lub w najbliższym Klientowi sklepie stacjonarnym Z.E.Technik P.U.H..

4. Jeżeli do ustosunkowania się przez Z.E.Technik P.U.H.do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Z.E.Technik P.U.H., Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Produkt do sklepu stacjonarnego, który sprzedał wadliwą rzecz lub do najbliższego Klientowi sklepu stacjonarnego Z.E.Technik P.U.H..

5. Dla złożenia reklamacji Produktu, konieczne jest przedstawienie dowodu jego zakupu (np. paragon,faktura, wydruk z terminala płatniczego lub wyciąg z banku przy płatności kartą płatniczą). Zaleca się dostarczyć reklamowany Produkt wraz z oświadczeniem o reklamacji tego Produktu.

6. W zgłoszeniu reklamacyjnym zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację.

7. Z.E.Technik P.U.H. ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Z.E.Technik P.U.H. nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8. Z.E.Technik P.U.H. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

9. Z.E.Technik P.U.H. bierze udział w pozasądowym rozwiązywaniu sporów. Niniejsze postanowienie nie stanowi zobowiązania Z.E.Technik P.U.H. ani Klienta do skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów. Zachęcamy jednak do udziału w pozasądowym rozpatrywaniu sporów z Z.E.Technik P.U.H. przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej – jeżeli standardowe rozpatrzenie reklamacji nie wyjaśniałoby dostatecznie sprawy.

Rolniczy sklep internetowy
Rolniczy sklep internetowy
skrojony na miarę twoich potrzeb

Jesteś producentem mleka? To sklep, który został stworzony z myślą o tobie. Posiadamy szeroki asortyment części do systemów udojowych oraz środki utrzymania czystości, higieny i niezbędne wyposażenie.

Oferta dla rolników Centrum Rolnictwa
Usługi dla rolników
dostępne na terenie całego kraju

Doświadczenie jakie zdobyliśmy pozwoliło nam stać się liderem w branży rolniczej. Od projektu, przez doradztwo, aż do montażu i serwisu. TAK - naszych serwisantów możesz zostawić samych, o nic się nie martwiąc. Niezawodność, szybkość i pewność siebie, to cechy, które zyskaliśmy przez wiele lat.