Slider

JEDNOSIŁOWNIKOWY ZGARNIACZ OBORNIKA

„TORNADO-L”
– przeznaczony jest do usuwania obornika z obór uwięziowych przy ograniczonej ilości słomy w oborniku. Może być również stosowany do usuwania gnojowicy. Zwarta kompaktowa konstrukcja prasy z klapą tłoka o pionowej osi obrotu zabudowaną bezpośrednio na szynie podającej, napędzanej jednym siłownikiem, umożliwia montaż urządzenia również w budynku.

DWUSIŁOWNIKOWY ZGARNIACZ OBORNIKA

„TORNADO" - przeznaczony jest do usuwania obornika z obór uwięziowych, oraz chlewni. Stosowany może być również w oborach wolnostanowiskowych jako zgarniacz poprzeczny odbierający obornik od zgarniaczy krokowych i transportujacy go na płytę gnojową.
Opatentowany (Prawo ochronne NR 63246) mechanizm napędu prasy poprzez dwa równolegle pracujące siłowniki z wymuszonym mechanicznym zamykaniem klapy tłoka, zapewnia usunięcie obornika w najcięższych warunkach, również z dużą zawartością słomy.
Linie zgarniacza mogą być montowane w układzie jedno lub wielorzędowym z liniami podającymi bocznymi lub obustronnymi. Prasa standardowo zabudowywana jest między budynkiem a płytą gnojową.