Opis

Muchołapka zewnętrzna do jednorazowego użytku.

Zawiera:
– Mączka białkowa (proteinowa) – 922g/kg

Sposób użycia:
Wyjąć muchołapkę z opakowania i rozwinąć torebkę.
Wyprostować stożek siatki i upewnić się, że otwór na wierzchołku jest otwarty.
Dodać przynętę i 1 l ciepłej wody (jeśli woda ma mleczny kolor pozwolić aby się ustała przez 24 godziny).
Włożyć w miejsce czerwony plastikowy daszek poprzez obrót 90st a następnie wcisnąć wypustki w małe otworki w pokrywie.

UWAGA !
Pułapkę wieszamy nie bliżej niż 5m od miejsca namnażania się much (np. hałdy obornika, zwały kompostu, wybiegi dla kurcząt itp.)
Pułapkę wieszamy na wysokości głowy lub wyżej.
W przypadku klimatu umiarkowanego pułapkę wieszamy w bezpośrednim słońcu, natomiast w pół-cieniu w przypadku klimatu bardzo gorącego.
Pomiędzy miejscem namnażania się much a środowiskiem zamieszkania powiesić muchołapkę na zewnątrz w odpowiedniej pozycji, z dostatecznym oddziaływaniem światła słonecznego (nie bliżej niż 15m od środowiska zamieszkania).