Zastosowanie. Dlaczego wygrodzenia obór są tak ważne?

Systemy technologiczne i systemy utrzymania bydła decydują o rozwiązaniach budynków, w których zwierzęta przebywają. Utrzymanie krów mlecznych, ze względu na pozyskiwanie mleka, mają największe wymagania w stosunku do warunków utrzymywania z pośród kategorii bydła. Natomiast utrzymywanie bydła ras mięsnych odbywa się bardzo często tak samo jak bydła mlecznego. W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór wygrodzeń obór przewidziany dla wszystkich podstawowych systemów hodowli zwierząt.

Rodzaje – wygrodzenia obór

Rozróżnia się dwa typy wiązania i zwalniania krów ze stanowisk. Typ pierwszy A umożliwia indywidualne wiązanie i zwalnianie każdej sztuki. Typ B umożliwia zwalnianie całego rzędu krów.

Uwięzi umożliwiają regulowanie odstępu krowy od stołu paszowego. Po zwolnieniu każdej krowy łańcuch pionowy i obejmę szyjną należy zaczepić na hakach znajdujących się przegrodach, aby ułatwić wiązanie zwierząt i umożliwić przejście krów. Przegrody umożliwiają montaż poideł.

Zalety – wygrodzenia obór

W oborach wolnostanowiskowych przegrody zmuszają zwierzęta do zajmowania dowolnych boksów legowiskowych umożliwiających odpoczynek. Ich zastosowanie utrzymuje bydło w czystości ponieważ odchody oddawane są na ciągi gnojowe

W oborach z kombiboksami łączą się cechy obór wolnostanowiskowych boksowych i obór uwięziowych. Kombiboks pełni podwójną rolę – boksu legowiskowego i stanowiska karmowego. Krowy nie są tu wiązane. Jest to rozwiązanie alternatywne często stosowane w modernizacjach starych obiektów inwentarskich gdzie szerokość budynku nie pozwala na zastosowanie technologii wolnostanowiskowej.