Ekonomiczne

- Inteligentne dostosowywanie pracy grzałek oraz ilości pobieranego płynu do warunków otoczenia oraz historii pracy (najniższa temperatura zanotowana w cyklu pracy oraz czas działania poniżej progowej temperatury działania środków chemicznych)
- System Turbo Power zwiększający skuteczność mycia i pozwalający ograniczyć ilość pobieranej wody
- Zwłoka w myciu zasadniczym do czasu osiągnięcia najwyższej temperatury w wymienniku ciepła w procesie schładzania mleka lub do okresu niższych opłat za prąd
- Wprowadzanie ustawień ilości płynu oraz temperatury wody w zależności od zaleceń producenta płynów myjących
- Alarmy oraz monitorowanie temperatury otoczenia zapobiegające zamarzaniu instalacji, monitorowanie pracy pompy podciśnienia ograniczające konsekwencje usterek i zdrowia krów
- Pomiar ilości udojonego mleka pozwalający na kontrolę ilości sprzedawanego mleka

Bezpieczne

- Panel przypomnień np. krowy w karencji.
- Pamięć parametrów mycia pomaga ustalić zdarzenia z przeszłości
- Alarmy informujące o nieprawidłowościach działania systemu
- Monitorowanie temperatury otoczenia chroni przed zamarznięciem wody
- Monitorowanie pracy pompy podciśnienia
- Pomiar temperatury minimalnej w różnych punktach z możliwością dostosowania czasu dogrzewania grzałek lub temperatury startowej do cyklu mycia

Więcej informacji

- Monitorowanie pracy pompy podciśnienia
- Panel przypomnień np. krowy w karencji
- Temperatura wody w różnych punktach, podciśnienie w instalacji, ilość udojonego mleka
- Czas działania, czas pracy grzałek
- Pamięć 100 ostatnich cykli mycia

Skuteczniej

- System Turbo Power
- Programowanie czasu załączenia mycia zasadniczego – najwyższa temperatura wody z wymiennika ciepła poprawia skuteczność ograniczając zużycie energii przez grzałki
- Monitorowanie skuteczności pracy pompy podciśnienia
- Dostosowywanie parametrów mycia do konkretnej instalacji, temperatury otoczenia oraz zaleceń producenta płynów
- Zasobnik wody z dogrzewaniem wody w czasie mycia zasadniczego oraz dopuszczaniem gorącej wody w trakcie cyklu

Zadzwoń po więcej infiormacji 0 502 268 725