DataFlow

Systemy Zarządzania Stadem marki Fabdec dostarczają dane potrzebne do zarządzania zintegrowane z danymi na temat wykrywania rui dla efektywnego zarządzania płodnością krów i maksymalizacji wydajności stada. Rozwiązania modułowe mogą być budowane na już istniejących systemach i rozwijane dalej wedle uznania bez konieczności wymiany całej inwestycji.

Heatime oferowany przez Fabdec to system wykrywania rui typu stand-alone, przeznaczony dla farm mlecznych, który stale monitoruje aktywność krowy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. System oparty jest na Tagu-H, zamocowanym na obroży i wykrywającym ruch krowy, co umożliwia identyfikację zmian w normalnej aktywności krowy i wykrycie aktywności typowej dla rui (owulacji), a tym samym określenie optymalnego momentu inseminacji.

Heatime excell

Efektywne Zarządzanie Stadem na PC Systemy dla Większych Stad

Heatime Excell oparty jest na tej samej metodzie wykrywania rui, co system Heatime, czyli identyfikacji zmian w zachowaniu krowy celem wykrycia zachowań typowych dla rui (owulacji). Heatime Excell dostarcza kompletny system raportów na PC w prostych i przejrzystych formatach, ułatwiając podejmowanie decyzji. Zaoszczędza czas, pieniądze i polepsza dobrostan stada oraz gospodarstwa.

Heatime Vocal

System Integracji Danych o Płodności i Przeżuwaniu

Heatime Vocal oparty jest na tej samej technologii wykrywania rui, co system Heatime, jednak przy użyciu Tagów-HR, zawierających mikrofon, który monitoruje przeżuwanie krowy. Program Heatime Vocal analizuje zebrane dane i przedstawia je w postaci graficznej, celem wczesnego wykrycia problemów zdrowotnych lub nieprawidłowości metabolicznych.

Bramka selekcyjna

System Zarządzania Stadem Przez Selekcję

Uzupełnieniem i wsparciem dla Systemów Zarządzania Stadem oferowanych przez Fabdec są bramki selekcyjne, które mogą być zintegrowane z każdym systemem Heatime.

Bramki Selekcyjne Heatime to bardzo dokładny i oszczędzający pracę system, który automatycznie kieruje krowy zgodnie z indywidualnymi wymaganiami obsługującego po to, aby zredukować poziom stresu zarówno u krów, jak i u obsługującego.

Heatime® DataFlow™

Kompletny System Udojowy i Zarządzania Stadem

Heatime® DataFlow™ dostarcza farmom mlecznym kompletne i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie dla udoju i zarządzania zdrowiem stada, ułatwiając podejmowanie decyzji, oszczędzając czas i pieniądze oraz polepszając dobrostan stada i farmy.

Program Heatime DataFlow™ prowadzi kontrolę i monitoring hali udojowej, zbierając automatycznie dane o indywidualnej aktywności krowy i prezentując informacje w czasie rzeczywistym w zrozumiałej formie. Analizowane są również dane na temat wielkości udoju, przewodności mleka oraz informacje wprowadzone do systemu przez hodowcę na temat inseminacji, leczenia i wycieleń. System raportów, wykresów i alarmów może być dostosowany do indywidualnych potrzeb gospodarstwa.