Jeden człowiek – dwa miliony litrów

Wzrost wydajności pracy jest niezbędny do osiągania sukcesów w branży mleczarskiej. Naszym wyzwaniem jest wzrost produkcji mleka na dój na jednego pracownika w sposób przyjazny dla zwierząt. Jesteśmy przekonani, że roczny udój na poziomie dwóch milionów litrów przeprowadzony przez jednego człowieka jest możliwy. W tradycyjnych gospodarstwach mleczarskich, gdzie dój odbywał się dwa razy dziennie, po zamontowaniu naszych robotów zaobserwowano wzrost wydajności o 10 – 15%.

Najbardziej rzetelny pracownik, jakiego można sobie wyobrazić
Inwestując w zrobotyzowany system doju Lely Astronaut, pozyskuje się najbardziej rzetelnego pracownika, jakiego można sobie wyobrazić. Pozostaje on do dyspozycji przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na długie lata. Posiada wiele opcji pozwalających na dostosowanie do każdych wymagań. Zaprogramowane czynności pozwalają na przygotowanie krowy do doju, założenie kubków udojowych, ich ponowne zamocowanie w razie potrzeby oraz zdjęcie po skończonym doju, jak również przeprowadzenie dezynfekcji strzyków.

To coś zupełnie innego niż zrobotyzowanie hali udojowej
Zrobotyzowany system doju Lely Astronaut umożliwia indywidualne monitorowanie wielu czynników, których kontrola nie była możliwa podczas doju tradycyjnego. Zrobotyzowany system doju to nowy sposób zarządzania gospodarstwem, w którym wiele decyzji nie podejmuje już rolnik, a sama krowa. Wszystko opiera się na wczesnym przekazywaniu sygnałów ostrzegawczych. Teraz znowu możesz podejść do swoich krów indywidualnie… stan zdrowia krów będzie lepszy, okresy międzywycieleniowe krótsze, a koszty paszy niższe – a to tylko niektóre korzyści.

Wyzwanie: zrównoważona hodowla bydła

Stosowanie zrównoważonych rozwiązań odgrywa w hodowli bydła coraz większą rolę. Znaczenia nabierają zdrowie i dobrostan zwierząt. Klienci branży rolniczej wymagają przyjaznych dla zwierząt metod produkcji. Krowie należy zapewnić spokojne, zdrowe i długie życie przy jednoczesnym zwiększaniu produkcji. Wyzwaniem stojącym przed branżą mleczarską jest osiągnięcie tych celów w sposób pozwalający na odnotowanie zysków.

Z myślą o krowach
Zrobotyzowany system doju Lely Astronaut pomaga poprawić stan zdrowia i samopoczucie zwierząt, np. poprzez zapewnienie wejścia do robota bez przeszkód oraz swobodzie ruchu krowy w boksie udojowym. Pielęgnacja strzyków i zakładanie kubków udojowych odbywa się z zachowaniem wszystkich wymogów higieny, co służy poprawie stanu wymion. Oprócz tego gromadzone są obszerne informacje, które pomagają rolnikom w zapobieganiu chorobom i poprawie stanu zdrowia całego stada.

Wolny ruch krów
Krowa otrzymuje możliwość decydowania o porach pobierania paszy, dojenia lub odpoczynku, co poprawia jej samopoczucie. Opieka nad krowami i zaangażowanie w zapewnienie im dodatkowego komfortu przekładają się na możliwość zwiększenia udoju uzyskiwanego w ciągu życia każdej krowy. Dzięki zapewnieniu wystarczającej przestrzeni zwierzęta mogą zachowywać się naturalnie, poprawia się także ich samopoczucie.

ramie obudowane karbonem
dostęp online In heard

Innowacje, które przyniosły prawdziwe korzyści – robot udojowy

Celowo nie zdecydowaliśmy się na zautomatyzowanie samej czynności doju. Zamiast tego stworzyliśmy system, w którego centrum jest krowa. Chcemy mieć pewność, że krowy akceptują dojenie w systemie uniwersalnym. Jedyne w swoim rodzaju ramię robota i rozwiązanie I-flow zapewniające sprawne wchodzenie do boksu i wychodzenie z niego są najlepszymi przykładami tej strategii.

Najlepszy sposób wchodzenia do robota udojowego
Rewolucyjną cechą nowego boksu dla krów w Lely Astronaut A4 jest koncepcja przejścia na wprost, tzw. I‑flow. Dzięki niej krowy wchodzą do jednostki udojowej na wprost, bez konieczności skręcania. Okres uczenia się ulega skróceniu, zwiększona zostaje przepustowość, a co za tym idzie wydajność robota.

Szybkie zakładanie kubków, minimalizacja ruchów
Szybkość i precyzja zakładania kubków udojowych są kluczowe dla wydajności robota. Nasz system lokalizacji strzyków (TDS) to trójelementowa technologia skanowania, która zapewnia szybką i dokładną lokalizację strzyków. Oprócz tego ogranicza zbędne ruchy, charakteryzuje się większą delikatnością i umożliwia najszybszy sposób zakładania kubków udojowych na wszystkie rodzaje wymion.

Robot udojowy - dziesięć zalet ramienia Lely Astronaut

Konstrukcja opracowana z myślą o krowach.
Bezpieczne umieszczenie kubków udojowych w ramieniu.
Bardziej skuteczne czyszczenie i stymulacja.
Przyspieszenie procesu wykrywania strzyków.
Dopasowany do potrzeb proces doju wykorzystujący dynamiczną pulsację.
Spokojny przebieg doju dzięki ograniczeniu ruchów ramienia
Dokładne pomiary jakości mleka blisko wymienia.
Brak kontaktu kubków udojowych z podłożem.
Oszczędność energii dzięki ograniczeniu liczby ruchów.
Wytrzymała konstrukcja i solidne materiały.

Wspólna troska o jakość mleka

Nieustannie poszukujemy najlepszych sposobów na uzyskanie najwyższej jakości mleka: stosujemy m.in. czujniki, innowacyjną metodę delikatnego postępowania z mlekiem oraz własny sposób czyszczenia wymienia. Unikatowy system kontroli jakości mleka Lely (MQC) to gwarancja, że na rynek dostarczane będzie wyłącznie najwyższej jakości mleko.

Zestaw unikatowych narzędzi do kontroli jakości mleka
System Lely MQC (Milk Quality Control) znajduje się w ramieniu robota tuż obok wymienia. Podczas doju mleko z każdej ćwiartki jest stale kontrolowane. Dzięki temu dostarczane są podstawowe informacje o mastitis, zawartości tłuszczu, białka i laktozy, które umożliwiają zarządzanie jakością mleka i zdrowiem zwierząt. System pozwala na szybkie reagowanie i gwarantuje osiągnięcie optymalnej jakości mleka.

Skuteczne monitorowanie mastitis podczas każdego doju
Zapobieganie mastitis pozwala zaoszczędzić koszty, jakie wiążą się z obniżoną produkcją mleka, leczeniem i nakładami pracy. Opcjonalny pomiar zawartości komórek somatycznych (MQC‑C) odgrywa ważną rolę w monitorowaniu stanu zdrowia wymion. Podczas doju zintegrowany system skutecznie monitoruje liczbę komórek somatycznych u każdej krowy. Odchylenia od normy są wykrywane i zgłaszane. W ten sposób możliwy jest niekosztowny, stały nadzór stanu zdrowia wymion wszystkich krów w stadzie.

Szczotki czyszczą najlepiej
Robot udojowy posiada szczotki, które usuwają nawet mocno przyschnięty brud i odchody. System jako jedyny czyści obszar wokół strzyków, a także dolną część wymienia u nasady strzyków. Po każdej krowie następuje gruntowna dezynfekcja szczotek, dzięki której zanieczyszczenia nie są przenoszone na inne zwierzęta.

Większa kontrola, więcej swobody

Według nas hodowcy powinni poświęcić maksymalny czas na doglądanie stada i opiekę nad krowami. Zarządzanie gospodarstwem to nie praca biurowa, dlatego Lely T4C wyposażono w dwa interfejsy wykorzystujące ten sam system. Interfejs komputerowy umożliwia wgląd w dane prezentowane na ekranie komputera, które ułatwiają podejmowanie strategicznych decyzji. Mobilna wersja InHerd przedstawia niezbędne dane w gotowej do wykorzystania formie i dostarcza narzędzi potrzebnych do kontroli, działania i wprowadzania ulepszeń. Zawsze i wszędzie.

Podłączanie i nadzorowanie urządzeń Lely za pomocą T4C
System zarządzania Lely T4C łączy ze sobą wszystkie urządzenia Lely gromadzące lub wykorzystujące informacje. Przebieg procesu jest bardzo prosty. Na przykład wybierając opcję zrobotyzowanego doju i wypasu bramka selekcyjna Lely Grazeway sprawdza, czy krowa może opuścić oborę. Jeżeli dój odbył się niedawno, T4C zezwoli na otwarcie bramki prowadzącej na pastwisko.

Kontrola, działanie, ulepszanie… gotowe!
Lely T4C InHerd to połączenie narzędzi mobilnych, umożliwiające skupienie się na obszarach wymagających największej uwagi. Podejście takie określane jest zarządzaniem przez wyjątki. Ułatwia skuteczne działanie poprzez wskazywanie dobrych rozwiązań, we właściwym czasie i miejscu. Oprócz tego dzięki lepszej obserwacji swoich działań użytkownicy mogą dążyć do poprawy osiąganych wyników. Przebieg prac będzie zatem sprawniejszy i spokojniejszy.

Nasza oferta: najniższe koszty prowadzenia działalności

Zdajemy sobie sprawę, że zakup robota Lely Astronaut jest poważną inwestycją, pragniemy jednak, aby nasi klienci dostrzegli inne strony tej sytuacji. Należy skupić się nie tylko na początkowej inwestycji, lecz także na wszystkich przyszłych kosztach!

Sprawdzona trwałość
Wykorzystanie najwyższej jakości materiałów i ograniczenie liczby ruchomych części pozwala nam zagwarantować długi okres eksploatacyjny oraz wysoką wartość przy odsprzedaży. Na podstawie pierwszych dwudziestu lat obecności robotów Lely Astronaut na rynku można wysnuć wniosek, że spadek ich wartości powinien nastąpić w ciągu piętnastu lat.

Stworzone z myślą o niezawodności
Ciągłe ulepszenia konstrukcji i komponentów Lely pozwalają zapewnić całkowicie niezawodną technologię przez cały rok. Komponenty o znaczeniu kluczowym, np. pompa próżniowa i laser, objęte są pięcioletnią gwarancją. Rama robota objęta została gwarancją dziesięcioletnią.

Najniższe koszty serwisowania
Zrobotyzowany system doju Astronaut wymaga zaledwie czterech cykli prac serwisowych rocznie. Serwisowanie ułatwia modułowa budowa systemu. Rozwiązaniem unikatowym w branży mleczarskiej jest zawieranie umów serwisowych na podstawie udoju. Klienci otrzymują również możliwość zawierania pełnych, kompleksowych umów!

Mniejsze zużycie wody
Ponieważ nie istnieje możliwość upadku kubków udojowych na podłoże, nie ma potrzeby automatycznego mycia podłoża, i ponieważ do czyszczenia wymion zamiast wody wykorzystuje się szczotki, robot Lely Astronaut pozwala na zużywanie niewielkich ilości wody.

Mniej ruchów, mniej energii
Czynnikiem pozwalającym zaoszczędzić energię jest znacznie ograniczona liczba ruchów wymagana do zakładania i zdejmowania kubków udojowych. Dzięki temu ramię robota Astronaut stanowi rozwiązanie w pełni zrównoważone. Oszczędność energii możliwa jest również dzięki wykorzystaniu jednego układu pneumatycznego dla robotów udojowych oraz innych urządzeń w oborze, np. bramek selekcyjnych.

Zapraszamy do współpracy!