TYTUŁ PROJEKTU: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację produkcji oraz budowę i wyposażenie hali produkcyjno-magazynowej w nowoczesny ciąg technologiczny do produkcji instalacji udojowych z wy korzystaniem innowacyjnego odolejacza”

NAZWA BENEFICJENTA: Paweł Wiśniewski Z.E. Technik P.U.H.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 368 815,82 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 518 563,87 PLN

Przedmiotem zakończonej inwestycji była budowa i wyposażenie hali produkcyjno – magazynowej
w nowoczesny ciąg technologiczny, służący do produkcji instalacji udojowych z wykorzystaniem innowacyjnego odolejacza spełniającego rolę ogrzewacza hali udojowej.
Realizacja prac projektowych pozwoliła na znaczne udoskonalenie oferty produktowej Z.E. „Technik”
w postaci innowacyjnych instalacji udojowych wyposażonych w system automatycznego ogrzewania oraz wprowadzeniu na rynek nowego produktu tj. samego odolejacza – zainstalowany przez klientów w posiadanych przez nich instalacjach, będzie służył ogrzewaniu hali. Realizacja inwestycji pozwoliła Wnioskodawcy na zwiększenie zatrudnienia w firmie i utworzenie nowych 6 stanowisk pracy.
W ramach Projektu poniesiono koszty na następujące zadania:
• budowę hali produkcyjno – magazynowej
• zakup maszyn i urządzeń do produkcji odolejacza: przecinarko-wypalarki plazmowej, spawarki, tokarki, kompresora ciśnieniowego
• wyposażenie biur i pomieszczeń socjalnych

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa