Dostosowany do indywidualnych potrzeb plan oświetlenia

Od wielu lat prowadzi się badania na temat rzeczywistego wpływu światła na dobrostan krów i produkcję mleka. Znaczna część tych badań skoncentrowana jest na oświetleniu obór. Okazało się, że nowoczesna obora powinna być znacznie bardziej otwarta i lepiej oświetlona. Dobrym przykładem tej tendencji jest coraz popularniejsza w ostatnich latach obora szklarniowa. Z drugiej strony w wielu nowoczesnych oborach, które nadają się do użytkowania jeszcze przez wiele lat, panuje półmrok, a oświetlenie jest słabe. Nawet dla producentów mleka stawiających na nowoczesność samo oświetlenie nie jest wystarczającym powodem, by inwestować w nową oborę. Teraz, dzięki pakietowi L4C – Light for Cows (Światło dla krów) – firma Lely oferuje bardzo atrakcyjną cenowo możliwość zapewnienia krowom warunków oświetlenia standardowych dla większości nowoczesnych obór. Jest to opcja więcej niż doskonała: Lely L4C to sterowany system oświetlenia obory, który zapewnia zaawansowane i dopasowane do indywidualnych potrzeb możliwości kształtowania planu oświetlenia.

Wpływ oświetlenia na produkcję mleka

Właściwe oświetlenie obory zapewnia optymalne warunki do osiągania przez krowy wysokich wyników produkcyjnych. Udowodniono, że odpowiednie oświetlenie w oborze – w tym optymalny harmonogram czasowy oświetlania – może zwiększyć produkcję mleka o 6 do 10%.

Jak to działa?

Krowy to czułe zwierzęta, a ich rytm okołodobowy ma niezwykle duże znaczenie. Aby zaznaczyć różnice pomiędzy porą dzienną i nocną, potrzebne jest odpowiednie różnicowanie poziomu oświetlenia w oborze. Starannie zaplanowany scenariusz oświetlenia pozwala zapewnić krowom wystarczające oświetlenie w ciągu dnia, jak również okres ciemności przeznaczony na odpoczynek. U krowy przebywającej na zewnątrz, za dnia, gdy tylko do siatkówki dotrze światło o odpowiednim natężeniu, nerwy krowy wysyłają do przysadki mózgowej sygnał zmniejszający wydzielanie melatoniny. Ten hormon odpowiada za senność, zwiększa szanse na otłuszczenie organizmu i zakłóca zdolności produkcyjne zwierzęcia. Podczas gdy zmniejsza się poziom melatoniny, w krwi zwierzęcia wzrasta stężenie innego hormonu, IGF-I. Funkcją hormonu IGF-I jest pobudzanie czynności zwierzęcia, a tym samym produkcji mleka. Dlatego więcej światła przekłada się na wzrost produkcji mleka. W oborach poziom oświetlenia zwykle nie osiąga naturalnego natężenia, szczególnie zimą. Najkorzystniejszy dla krowy schemat oświetlenia zakłada zapewnienie światła o natężeniu 150-200 luksów przez 16 godzin i 8 godzin ciemności. Latem poziom oświetlenia naturalnego często jest wystarczający, choć kontrolowane oświetlenie może nawet w tym czasie zapewnić korzyści w ciemniejsze, pochmurne dni.

Jasne i widne obory

Do uzyskania optymalnych wyników krów potrzebne jest oświetlenie o natężeniu co najmniej 150 luksów*. W programie L4C poziom ten można osiągnąć, stosując: (1) lampy metalohalogenkowe lub (2) lampy sodowe wysokoprężne. W obu typach lamp stosowane są jednostki o mocy 400W.

Plan oświetlenia obejmuje również trzecią możliwość: (3) lampy metalohalogenkowe o mocy 250W. Opcja ta stosowana jest najczęściej w niższych oborach, zabudowaniach dla krów zasuszonych i młodzieży oraz jako środek zapewnienia otoczenia z wydajnym oświetleniem roboczym.

Dostępna jest czwarta opcja w postaci (4) lamp nocnych. Krowy nie widzą światła czerwonego, ale jest ono dostrzegalne dla oka ludzkiego. Tego rodzaju światło umożliwia rolnikowi wejście do obory i obserwację zwierząt bez przeszkadzania im.

Zyskujesz

Udowodniono, że stałe natężenie światła i jego równomierny rozsył w powiązaniu z harmonogramem czasowym oświetlenia znacznie zwiększa produkcję mleka przez poszczególne sztuki.

Pełna automatyka

Dzięki czujnikowi światła i połączeniu w sieć oraz odpowiednim ustawieniom, producent mleka może posiadać w pełni zautomatyzowany system gwarantujący optymalny rozsył światła bez dodatkowej pracy.

Oszczędność energii

Dzięki planowi oświetlenia można ustawić optymalny program oświetlenia, zapewniając doskonały rozsył światła z użyciem minimalnej liczby punktów oświetleniowych. Wszystkie punkty oświetleniowe zbudowano z wyjątkowo wysokojakościowych i trwałych materiałów o maksymalnej żywotności, nawet w mocna zabrudzonych oborach. L4C koryguje harmonogram oświetlenia zgodnie z ustawionym programem i uwzględnia natężenie światła zewnętrznego, dzięki czemu lampy działają tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. Ze względu na fakt, że każda lampa ma własną skrzynkę przyłączeniową podłączoną do sieci, poszczególne światła mają własny program świecenia uzależniony od umiejscowienia w oborze.

Większy dobrostan zwierząt

Nie tylko krowy dojne, ale i młodzież i krowy zasuszone korzystają z optymalnego oświetlenia. Podczas sporządzania programu oświetlenia grupom tym poświęca się szczególną uwagę. Jest tak dlatego, że młodzież i krowy zasuszone preferują inny rozsył światła, który jest łatwo – i automatycznie – sterowany poprzez program oświetlenia L4C.

Zwiększony pobór

Optymalny rozsył światła związany jest z radykalnym zwiększeniem poboru pasz objętościowych, ponieważ zapewnia optymalny rytm okołodobowy organizmu krowy.