Automatyczny system zadawania paszy Lely Vector

Firma Lely wypracowała unikalną koncepcję gospodarowania, która pozwala osiągnąć cel automatyzacji żywienia, a nawet więcej: umożliwia elastyczne żywienie krów świeżą paszą 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu w sposób prawidłowy, precyzyjny i przy minimalnym zapotrzebowaniu na pracę. Automatyczny system żywienia Lely Vector to koncepcja opracowana w ścisłej współpracy z naszymi klientami. Umożliwia uzyskanie optymalnych wyników przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego dobrostanu krów.

Dlaczego Lely?

Optymalna elastyczność – żywienie bez kompromisów

Zadawanie paszy krowom to bardzo ważne, ale rutynowe, codzienne zajęcie. Myśli się o tym 24 godziny na dobę. Dzięki automatycznemu systemowi zadawania paszy Lely Vector wystarczy, że zajmiemy się tym raz na 3 dni! Ponadto system Vector pozwala zachować całkowitą elastyczność w stosowaniu strategii zadawania paszy. To idealne rozwiązanie dla każdego gospodarstwa, zdolne do adaptacji do przyszłej rozbudowy gospodarstwa.

Świeża pasza − wielokrotnie w ciągu doby

Krowy są źródłem dochodów gospodarstwa, zasługują więc na to, by żywić je tak, jak chcielibyśmy jeść sami: w porcjach dobrze dobranych, świeżych i podanych prosto z kuchni. System Lely Vector umożliwia podawanie świeżej paszy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, wielokrotnie w ciągu doby (a ponadto, ponieważ robot napełniany jest na przemian małymi porcjami różnych pasz, wymieszanie dawki zajmuje niewiele czasu).

Najwyższy zwrot kosztów w paszy

Rolnictwo jest w coraz większym stopniu działalnością, w której decydujący wpływ na wynik finansowy mają koszty produkcji. Dzięki częstemu pobieraniu paszy krowy są zdrowsze, a większy pobór paszy przez wszystkie krowy skutkuje lepszymi wynikami, szczególnie u krów o niższej hierarchii w stadzie. Świeższa pasza zmniejsza ilość resztek, co przekłada się na wydajniejsze wykorzystanie pasz objętościowych. Dodatkowo, uzyskuje się oszczędności dzięki zmniejszeniu zużycia energii.