Niskie koszty żywienia

Stacja paszowa Lely Cosmix daje dokładne informacje o poborze pasz treściwych przez poszczególne krowy. Do zbilansowania dawki pokarmowej zarówno nisko- jak i wysokoprodukcyjnych krów lub do wydawania dodatkowych minerałów krowom, które tego potrzebują stosowane są stanowiska do wydawania pasz treściwych. Lely Cosmix jest w pełni kompatybilny z robotami udojowymi Lely Astronaut i podłączony do programu zarządzającego T4C. Umożliwia regularne zadawanie pasz treściwych w uzupełnieniu pasz treściwych dostarczanych w robocie udojowym, sprzyjając stabilności pH żwacza. Ponadto umożliwia regulację żywienia na podstawie pory doju, aby pobudzać krowy do odwiedzania robota jeszcze częściej: Cosmix nie wyda krowie paszy, kiedy nadejdzie jej pora doju.

Indywidualne żywienie krów to przyjęta metoda kształtowania punktowego wskaźnika kondycji. Poprzez regulację w ten sposób zaopatrzenia w pasze treściwe można zmaksymalizować ogólny stan zdrowia, wydajność mleczną i płodność krów oraz poprawić współczynnik konwersji paszy.

Zbilansowanie u poszczególnych krów

Kiedy krowa wchodzi do Lely Cosmix, identyfikowana jest przez przekaźnik na szyi lub nodze. Ponieważ dawka pobrana przez każde zwierzę jest ciągle zliczana, Lely Cosmix natychmiast ocena, czy i ile krowa powinna zjeść. Pasza nie marnuje się, ponieważ wydawana jest w miarę jedzenia przez krowę.

Lely Cosmix to urządzenie solidne i niezawodne, zbudowane ze stali nierdzewnej i trwałych materiałów, które stanowią długotrwałe rozwiązanie do indywidualnego żywienia w gospodarstwie.

Korzyści

• Dobrze zbilansowane zaopatrzenie w pasze treściwe
• Zwiększenie częstotliwości wizyt w robocie

• Sprzyja stabilności pH żwacza

• Integracja z siecią T4C
• Żywienie indywidualne
• Żywienie zestrojone z wizytami w robocie udojowym
• Trwałość i długa żywotność