Najlepszy start dla cieląt

Kiedy cielę pije od matki, zwykle dostaje odpowiednie porcje przez cały dzień. Jednak w dzisiejszej branży produkcji mlecznej, kiedy cielę karmione jest przez ludzi, ogranicza się to do jednego lub dwóch razy dziennie. Dlatego firma Lely opracowała automat do odpajania Lely Calm, który dostarcza cielętom mleko w odpowiednich porcjach i stężeniu przez całą dobę, co lepiej odpowiada naturalnym zachowaniom cieląt. Odpajalnia cieląt Calm daje cielętom wyjątkowy start, jednocześnie obniża zapotrzebowanie na pracę i przynosi wiele korzyści ekonomicznych. Dzięki odpajalni Calm dokładnie odmierzone, małe porcje wydawane przez całą dobę znacznie poprawiają rozwój układu trawiennego cielęcia, podczas czy prace związane z żywieniem i obserwacją 60 cieląt zajmują zaledwie 20 minut dziennie. Automat do odpajania Calm jest absolutną koniecznością dla każdego gospodarstwa, w którym dobrostan zwierząt jest jednym z ważniejszych priorytetów.

Odchów bez stresu

Kiedy cielę pije od matki, zwykle dostaje odpowiednie porcje przez cały dzień. Jednak w dzisiejszej produkcji mlecznej, kiedy cielę karmione jest ręcznie, dostaje pokarm tylko raz albo dwa razy dziennie. Dlatego firma Lely opracowała automat do odpajania cieląt Lely Calm, który dostarcza cielętom pożywienie w odpowiednich porcjach i stężeniu przez całą dobę, co lepiej odpowiada naturalnym zachowaniom cieląt. Odpajalnia cieląt Calm daje cielętom wyjątkowy start, jednocześnie obniża zapotrzebowanie na pracę i przynosi wiele korzyści ekonomicznych. Dokładnie odmierzone, małe porcje wydawane przez całą dobę znacznie poprawiają rozwój układu pokarmowego cielęcia. Cielęta odstawiane są od mleka łagodnie poprzez stopniowe zmniejszanie porcji. Powolne zmniejszanie porcji mleka sprawia, że cielęta automatycznie zwiększają pobór pasz objętościowych. Dzięki stacji Calm, doglądanie cieląt zajmuje zaledwie kilka minut dziennie. Stacja odpajania Calm jest absolutną koniecznością dla każdego gospodarstwa, w którym dobrostan zwierząt jest jednym z ważniejszych priorytetów. Lely Calm jest doskonałym sposobem przygotowywania cieląt do przyszłego korzystania z robota udojowego. Zwierzęta uczą się już w młodym wieku, jak dostać się do mleka. Sprawia to, że stają się bardziej asertywne, a przede wszystkim przyzwyczajają się do automatycznych urządzeń i wszystkich odgłosów, które te wydają. Producent mleka skorzysta na tym, kiedy jałówka po raz pierwszy wejdzie do robota udojowego. Inwestycja w automat do odpajania cieląt Lely Calm przynosi zwrot w postaci zdrowszych cieląt, szybszych przyrostów, lepszego wykorzystania paszy i mniejszych nakładów pracy. Lely Calm oferuje oszczędności czasu pracy rzędu 60-70%, a zakup zwraca się w ciągu trzech lat. Odpajalnia Calm jest urządzeniem, na którym można polegać i które wymaga minimalnej konserwacji.

Podano do stołu

Wkrótce po wejściu do stacji cielę rozpoznawane jest na podstawie elektronicznego transpondera. Wówczas, na podstawie planu żywienia danego cielęcia, stacja Lely Calm decyduje, czy cielę może pić, a jeżeli tak, to ile. Dla każdego cielęcia można ustawić minimalną i maksymalną porcję mleka podczas każdej wizyty, a następnie odpajalnia automatycznie ustala dawkę na cielę. Jeżeli cielę może dostać porcję mleka, stacja od razu przygotowuje świeżą porcję mleka o ustalonej temperaturze.

Szybka korekta

Lely Calm posiada również funkcję nauki. Jedno przyciśnięcie guzika pozwala wydzielić małą porcją mleka, co pomaga cielętom uczyć się, jak pić ze stacji. Stacja odpajania działa zawsze w ten sam sposób, dozując ustaloną ilość mleka o ustalonej temperaturze. Cielęta szybko się przyzwyczajają do automatu do odpajania firmy Lely. Stację można bardzo łatwo dostosować do różnej wielkości cieląt.

Doskonały przegląd informacji

Automat do odpajania Calm umożliwia sprawdzanie wyników cieląt zawsze, kiedy jest taka potrzeba. Lely Calm można podłączyć do zaawansowanego programu do zarządzania gospodarstwem Lely T4C, co daje jasny przegląd sytuacji i łatwość kontroli cieląt przez komputer. Program umożliwia również generowanie raportów i wykresów dotyczących dawki mleka na cielę. Można wybrać żywienie tylko mlekiem świeżym, tylko mlekiem w proszku lub połączeniem obu rodzajów.

Nakład pracy

Jedną z najważniejszych korzyści ze stosowania automatu do odpajania cieląt Lely Calm jest oszczędność pracy. Dostępność siły roboczej w gospodarstwach mlecznych stanowi coraz większy problem. Rolnicy i pracownicy gospodarstw muszą ciągle zwiększać wydajność, aby uzyskać godziwe przychody, a odchów cieląt to dziedzina, w której często można uzyskać bardzo duże oszczędności. Jedną z największych oszczędności jest skrócenie czasu potrzebnego na przygotowywanie mleka i sam proces podawania mleka. Automat do odpajania Calm posiada jednostkę centralną, która przygotowuje mleko i przesyła je do stacji odpajania, gdzie cielę otrzymuje swoją porcję. Kolejna oszczędność polega na tym, że nie trzeba już myć wiader. Odpajalnię Calm można wyposażyć w automatyczny zestaw czyszczący. Czas ten skraca się również dzięki zadawaniu pasz treściwych w centralnym korytarzu paszowym zamiast w osobnych kojcach. Automat do odpajania cieląt Calm pozwala również znacznie skrócić czas na zarządzanie dzięki raportom o wyjątkach i ostrzeżeniom wysyłanym przez sterownik procesów. Znaczne dodatkowe korzyści wynikają z dodatkowego czasu dostępnego na obserwację cieląt.

Ekonomika

Inwestycja w automat do odpajania cieląt Lely Calm zwraca się dzięki zdrowszym cielętom, szybszym przyrostom, mniejszemu spożycia mleka w proszku i oszczędności pracy. Automat do odpajania Calm jest urządzeniem, na którym można polegać i które wymaga minimalnej konserwacji. Roczny koszt działania maszyny jest w związku z tym znacznie niższy od rocznego zysku na odchowane cielę. Podawanie mleka w proszku zapewnia lepsze odżywienie, jest więc wydajniejsze. Dzięki lepszym warunkom żywienia lekarz weterynarii nie musi odwiedzać cieląt, co stanowi kolejną oszczędność. Jednym z ważnych aspektów jest praca, szczególnie w dużych gospodarstwach, gdzie odchowem cieląt zajmują się specjalnie do tego wyznaczone osoby. Odczują one mniejsze obciążenia pracą fizyczną. W gospodarstwach odchowujących 60 cieląt urządzenie zwraca się w ciągu 3 lat. Nasi przedstawiciele zawsze chętnie wykonają wyliczenia dla konkretnego gospodarstwa. Ponadto nie trzeba zapominać, że doskonały start dzięki automatowi do odpajania cieląt pomaga doprowadzić jałówki do wagi inseminacyjnej kilka miesięcy wcześniej, dzięki czemu do pierwszego wycielenia dochodzi wcześniej. To z kolei ogranicza przedprodukcyjne koszty stada krów dojnych.

Higiena

Powierzchnie wewnętrzne automatu do odpajania cieląt Lely Calm czyszczone są automatycznie. Dostępne są dodatkowe opcje pozwalające poprawić stan higieny automatu do odpajania cieląt Calm. Osłona prze owadami chroni zbiornik mieszający i ujście proszku przed dostaniem się nieczystości do świeżo przyrządzonej porcji mleka. Zimą, para wodna skrapla się w ujściu proszku nad zbiornikiem mieszającym, co może prowadzić do przylepiania się proszku do ujścia. Ujście proszku można wyposażyć w dodatkowy element grzewczy, aby utrzymywać je w suchszym stanie.

Wioska cielęca

Nowoczesne cielętniki oferują maksymalny komfort cielętom i oszczędność pracy. Każde cielę ma wystarczającą ilość miejsca, przynajmniej 1,10 m2 powierzchni do leżenia na jedno cielę. Zaletą trzymania zbiorowego są zwiększone interakcje społeczne między zwierzętami. Dobrze wyścielona i przewietrzona przestrzeń poprawia stan zdrowia cieląt i ułatwia ich obserwację. Ponadto usuwanie odchodów z powierzchni bytowania powinno być ułatwione. Automat do odpajania cieląt Lely Calm należy eksploatować w ocieplonym pomieszczeniu magazynowo-funkcjonalnym wyposażonym w niezamarzającą instalację dopływu wody, gdzie można zapewnić suchy i czysty pojemnik na mleko w proszku i pasze treściwe oraz umożliwiającym wygodną obsługę automatu w wszystkich warunkach pogodowych. Odpowiednie miejsce żywienia zapewnia najlepszy możliwy rozwój cieląt. Każde zwierzę powinno mieć własne miejsce żywienia.

Szybki przyrost masy

W przypadku cieląt trzymanych w grupach, automat do odpajania cieląt jest idealnym rozwiązaniem. W zależności od typu, może on zaspokoić potrzeby żywieniowe 25-30 cieląt, wydzielając ustalonego dawki mleka kilka razy dziennie. Takie zadawanie pokarmu jest szczególnie dobrze dopasowane do rytmu biologicznego zwierzęcia. Odpajalnia cieląt przygotowuje każdą porcję w jednakowy sposób.

Szybki przyrost masy

W przypadku cieląt trzymanych w grupach, automat do odpajania cieląt jest idealnym rozwiązaniem. W zależności od typu, może on zaspokoić potrzeby żywieniowe 25-30 cieląt, wydzielając ustalonego dawki mleka kilka razy dziennie. Takie zadawanie pokarmu jest szczególnie dobrze dopasowane do rytmu biologicznego zwierzęcia. Odpajalnia cieląt przygotowuje każdą porcję w jednakowy sposób.