Dlaczego nasze zgarniacze obornika?

Posuwisto zwrotne ruchy elementów zgarniacza realizowane siłownikami hydraulicznymi powodują cykliczne przesuwanie porcji obornika w kanałach gnojowych w kierunku prasy, która wtłacza go w płytę gnojową od dołu.
Ten sposób składowania zapobiega przemarzaniu i wietrzeniu obornika, co znacznie zwiększa jego wartość nawozową.
Możliwość zakrytej zabudowy prasy za budynkiem eliminuje przeciągi podczas pracy urządzenia.
Łatwe codzienne usuwanie odchodów poprawia mikroklimat w budynku, wpływa pozytywnie na zdrowotność obsady i jakość produkowanego mleka.
Niezawodny hydrauliczny napęd oraz zespoły zgarniacza wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości cynkowane ogniowo, gwarantują długi, ponad kilkunastoletni okres eksploatacji urządzenia.

JEDNOSIŁOWNIKOWY ZGARNIACZ OBORNIKA „TORNADO-L”

Przeznaczony jest do usuwania obornika z obór uwięziowych przy ograniczonej ilości słomy w oborniku.
Może być również stosowany do usuwania gnojowicy.
Zwarta kompaktowa konstrukcja prasy z klapą tłoka o pionowej osi obrotu zabudowaną bezpośrednio na szynie podającej, napędzanej jednym siłownikiem, umożliwia montaż urządzenia również w budynku.

DWUSIŁOWNIKOWY ZGARNIACZ OBORNIKA „TORNADO”

Przeznaczony jest do usuwania obornika z obór uwięziowych, oraz chlewni. Stosowany może być również w oborach wolnostanowiskowych jako zgarniacz poprzeczny odbierający obornik od zgarniaczy krokowych i tranportujacy go na płytę gnojową.
Opatentowany (Prawo ochronne NR 63246) mechanizm napędu prasy poprzez dwa równolegle pracujące siłowniki z wymuszonym mechanicznym zamykaniem klapy tłoka, zapewnia usunięcie obornika w najcięższych warunkach, również z dużą zawartością słomy.
Linie zgarniacza mogą być montowane w układzie jedno lub wielorzędowym z liniami podającymi bocznymi lub obustronnymi. Prasa standardowo zabudowywana jest między budynkiem a płytą gnojową.