Heatime Vocal

wpis w: System wykrywania rui | 0

Heatime Vocal

System Integracji Danych o Płodności i Przeżuwaniu

Heatime Vocal oparty jest na tej samej technologii wykrywania rui, co system Heatime, jednak przy użyciu Tagów-HR, zawierających mikrofon, który monitoruje przeżuwanie krowy. Program Heatime Vocal analizuje zebrane dane i przedstawia je w postaci graficznej, celem wczesnego wykrycia problemów zdrowotnych lub nieprawidłowości metabolicznych.