Ekoplon

wpis w: Pasze | 0

 

Promocja – przy zakupie 12 worków produktu 13 gratis!

Oferta naszych produktów przeznaczona dla przeżuwaczy obejmuje specyfikę różnych technologii stosowanych na fermach np.:

 • technologię zadawania pasz – TMR, PMR, tradycyjną
 • podział na grupy produkcyjne – w zależności od wieku, czasu laktacji, poziomu produkcji
 • produkcji pasz własnych lub stosowania gotowych mieszanek przemysłowych

A także:

 • genetykę – poziom produkcji, wymagania żywieniowe
 • szczególne potrzeby żywieniowe np. okres okołowycieleniowy, wsparcie rozrodu
 • profilaktykę zdrowotną – np. zapobieganie tężyczce pastwiskowej, stłuszczeniu wątroby, antyketozową.

 

PRODUKTY DLA PRZEŻUWACZY

 

Premiksy przemysłowe – dla dużych producentów pasz. Stosowane jako bazowe mieszanki witaminowe lub mineralno-witaminowe stanowiące podstawę każdej mieszanki paszowej (pełnoporcjowej) dla przeżuwaczy.

Premiksy dla producentów pasz oraz ferm, do produkcji własnych mieszanek paszowych, lub zastosowania jako top-dress, w wozach TMR. W ramach premiksów funkcjonuje kilka grup produktów.  Doboru premiksu można dokonać w zależności od:

 • rodzaju produkcji (mięso, mleko),
 • genetyki (rasa),
 • poziomu produkcji,
 • problemu na stadzie np. niestrawność, kłopoty w rozrodzie,
 • jakości i rodzaju pasz objętościowych posiadanych na fermie.

Koncentraty – mają zastosowanie na fermach. Są to wysokoprocentowe mieszanki uzupełniające (od 10% do 50% udziału w mieszance treściwej), umożliwiające wyprodukowanie własnych mieszanek na fermie w oparciu o dostępne własne surowce np. tylko zboża. Wysoka koncentracja udziału praktycznie zawsze umożliwia prawidłowe i bardzo dobre  wymieszanie wszystkich składników niezależnie od dostępnego sprzętu.  Doboru koncentratu można dokonać na podobnej zasadzie jak w przypadku premiksów.

Gotowe mieszanki – jest to rozwiązanie dla ferm nie posiadających własnych mieszalni, lub stosujących system PMR, a pasza treściwa jest podawana poprzez automaty paszowe. Doboru mieszanki dokonuje się przede wszystkim w oparciu o potrzeby energetyczne i białkowe zwierząt, a także w oparciu o zawartość składników pokarmowych w podstawowej dawce pokarmowej. Wśród mieszanek Ekoplon posiada także produkty specjalistyczne, które mają zastosowanie np. w pierwszych miesiącach laktacji dla poprawy wydajności w szczytach produkcyjnych, utrzymaniu laktacji, poprawy bilansu energetycznego itp.

Produkty specjalistyczne – w tej grupie znajdują się produkty, które mają zastosowanie w szczególnych przypadkach. Profilaktyce pro-zdrowotnej stada lub wspomagające proces leczenia, niektóre posiadają także właściwości lecznicze.  Doboru produktu specjalistycznego dokonuje się na podstawie określonej potrzeby czy problemu, który chcemy w stadzie usunąć np. problemy okresu okołowycieleniowego, trudności w rozrodzie, ketoza, kwasica, problem nóg, problem jakości mleka.

Preparaty mlekozastępcze – dla cieląt. W tej grupie Ekoplon posiada kilka preparatów mleko zastępczych, które można dobierać w zależności od systemu odchowu cieląt oraz ich wieku. Preparaty mlekozastępcze charakteryzują się przede wszystkim systemem zabezpieczeń przeciw biegunkom oraz wspomagającym odporność młodych zwierząt. Podobne zabezpieczenia funkcjonują także w starterach dla cieląt, koncentratach i premiksach dla cieląt.

Produkty dla przeżuwaczy z oferty EKOPLON SA pozwalają osiągać zakładane cele ekonomiczne i hodowlane praktycznie w każdych warunkach. Dzięki tej ofercie można budować pełne programy żywieniowe wraz z profilaktyką dla każdej fermy.

 

Produkty dla cieląt

W odchowie cieląt istotną rolę odgrywa bardzo wiele czynników, jednak najistotniejszym, wpływającym na właściwy rozwój cieląt jest ich żywienie. Odchów zdrowych i prawidłowo rozwiniętych cieląt decyduje o efektywności hodowli i użytkowaniu bydła. Błędy popełnione w trakcie odchowu mają negatywny wpływ na ogólną kondycję krów, ich zdrowotność, wydajność, a co za tym idzie i opłacalność produkcji. W pierwszych tygodniach życia następuje bardzo intensywny wzrost tkanek i narządów, kształtuje się odporność organizmu decydująca o przystosowaniu zwierzęcia do środowiska. Żywienie powinno być tak prowadzone, by odchować zwierzęta zdrowe, silne, dające doskonałe efekty w opasie lub reprodukcji.


W pierwszych trzech dniach życia wyłącznym pokarmem cielaka jest siara.

Jest niezbędna dla młodego organizmu, gdyż dostarcza mu przeciwciał powodując wykształcenie tzw. odporności biernej i pobudzenie czynności przewodu pokarmowego.

Duża ilość pobranej siary korzystnie wpływa na wzrost i zdrowie cielęcia pod warunkiem, że karmi się je ostrożnie, zapobiegając przekarmianiu. Bardzo ważnym elementem żywienia jest woda – należy zapewnić cielętom stały dostęp do czystej, o odpowiedniej temperaturze, wody.