technik

Szanowni Klienci!

 


Informujemy, że do 14.03.2016 roku wszyscy użytkownicy urządzeń chłodniczych z zawartością gazu powyżej 3 kg - w tym rolnicy posiadający schładzalniki do mleka - powinni je zarejestrować w Centralnym Rejestrze Operatorów prowadzonym przez Instytut Chemii Przemysłowej.


Każde urządzenie posiadające pow. 3 kg czynnika chłodniczego musi mieć założoną Kartę Urządzenia. Za brak zgłoszenia grozi kara do 3000zł.


W praktyce oznacza to, że większość schładzalników mleka o pojemności powyżej 1500 ltr podlega temu obowiązkowi. W pierwszej kolejności należy zarejestrować się jako operator a następnie założyć Kartę Urządzenia przez podanie danych posiadanego schładzalnika. W Karcie Urządzenia należy wpisać między innymi rodzaj czynnika chłodniczego oraz jego ilość. Dane te powinny znajdować się na tabliczce schładzalnika do mleka lub agregacie. Jeżeli nie ma takich informacji prosimy o kontakt z działem serwisu w celu ustalenia możliwej ilości gazu lub jego rodzaju.


Naszych klientów zapraszamy do kontaktu, jeżeli potrzebują pomocy, w którymkolwiek z etapów rejestracji. Serwisowanie zarejestrowanych urządzeń będzie mogło odbywać się tylko przez firmy posiadające odpowiednie certyfikaty uprawniające do obrotu czynnikiem chłodniczym oraz kwalifikacje do naprawy takich urządzeń. Każda naprawa będzie musiała być ewidencjonowana w Karcie Urządzenia online. Informujemy, że firma Technik będzie spełniała wszystkie wymogi nowych przepisów.

Strona do rejestracji operatora urządzenia czyli jego właściciela: https://dbcro.ichp.pl/

Instrukcja postępowania podczas rejestracji i zakładania Karty Urządzenia jest do pobrania na stronie: http://www.ichp.pl/CRO

Ponieważ konto operatora musi być potwierdzone przez system drogą mailową zachęcamy do jak najszybszego zarejestrowania swojego profilu. Kartę urządzenia możemy założyć nieco później ale do 14.03.2016r.

Cennik:

Porada telefoniczna - bezpłatnie

Założenie konta w portalu przez Technik Centrum Rolnictwa - 50 PLN

Dojazd na miejsce przechowywania zbiornika - zgodnie z taryfą serwisową

 

Serdecznie pozdrawiamy

 

Zespół firmy Technik i Lely Center