Automatyczny system zadawania paszy Lely Vector

wpis w: Astronaut A4 | 0

Dzięki automatycznemu systemowi żywienia Lely Vector możemy:


1.Oszczędzić koszty pracy przy żywieniu:
– Dzięki automatycznemu i ciągłemu monitorowaniu ilości paszy na stole paszowym, karmienie odbywa się w razie potrzeby 24/7 i bez konieczności interwencji ze strony rolnika
– Przygotowanie zapasów paszy w kuchni, może być zaplanowane zgodnie z tygodniowym porządkiem pracy rolnika.


2. Łatwo zaadaptować istniejące budynki:
– Automatyczny system żywienia Lely Vector zadający paszę można łatwo zaprojektować i wykonać w różnych, funkcjonujących już oborach.
– Dzięki swojej konstrukcji i niskiemu zużyci energii, koszt eksploatacji jest bardzo mały.


3. Żywić inteligentnie:
– Ze względu na automatyzację za każdym razem przygotowana jest ta sama porcja przez co wyeliminowana jest ewentualna ludzka pomyłka.
– Dzięki takiej formie żywienia zapewniamy optymalne pH żwacza, przez co poprawia się ogólny stan zdrowia zwierząt jak i wykorzystanie paszy.

Cechy systemu żywienia Lely Vector:

1. Elastyczność:
•Żywienie krów 24/7.
•Podgarnianie paszy podczas żywnie i między kolejnymi załadunkami.
•Automatyczna praca.
•Współpracuje z innymi produktami i rozwiązaniami Lely.
•Eliminuje ludzkie błędy.
•Prosta, dobrze zaprojektowana konstrukcja wymaga niskiego zużycie energii, średnio: 20kWh na 14 godziny pracy.
•Główny bezpiecznik jest zabezpieczony tylko 25Amp.
•Łatwa adaptacja rutyn.
•Może wyżywić wiele grup.
•Może obsłużyć wiele obór.
•Max prędkość to 2 km/h
•Łatwy do zainstalowanie w każdego typu oborze (np. bez robotów udojowych).
•Brak konieczności montażu dodatkowego systemu szyn do transportu.
•Wciąż możliwe jest poruszanie się traktorem po stole paszowym.
•Efektywny w żywieniu zarówno bydła mlecznego jak i mięsnego.

2. Świeżość:
•Podgarnia paszę między żywieniem.
•Robot mierzy ilość paszy na stole paszowym, decydując o dostawie nowej porcji.
•Kuchnia paszowa z wystarczającą ilością paszy na 3 – 4 dni.
•W przeciwieństwie do bloków ułożonych blisko siebie, przestrzeń między blokami zapobiega zagrzewaniu paszy.
•Karmienie odbywa się zawsze małymi porcjami przez 24/7, co powoduje ciągły dostęp do świeżej paszy.
•Brak zagrzewania paszy na stole paszowym dzięki małym dobrze wymieszanym porcjom, które są na bieżąco zjadane i uzupełniane.


3. Żywienie:
•Ciągłe żywienie wystarczającą jednakową paszą na stole paszowym dzięki wtórnemu ślimakowi.
•Większa szansa spożycia dobrze wymieszanej paszy dla słabszych krów.
•Lepsza stymulacja żwacza.
•Bardziej spójne pH żwacza optymalizuje zużycie paszy.
•Miksowanie paszy podczas załadunku, mieszania i zadawania.
•Optymalizuje jakość i czas mieszania porcji.
•Automatyczne uzupełnianie paszy o paszę treściwą/ mineralne
•Stałe żywienie 24/7, 365 dni w roku.


Odpowiedzi na najczęstsze pytania:


•Lely VECTOR przygotowany jest do karmienia 250 – 300 zwierząt. Zadaje paszę 24/7 w ilościach niezbędnych do efektywnego żywienia


•Zużycie energii to 20kW, przy 14 godzinach pracy, przy 150 zwierzętach.


•Obszar pracy Lely VECTOR (stół paszowy w oborze) może być usytuowany poniżej poziomu kuchni. (nie powyżej).


•Pojemność Lely Vector to 2m3 (ok. 600 – 700 kg).


•Maksymalna odległość między oborami może wynieść do 100m.

•Robot mieszającą-żywiący działa na bazie akumulatora (jak Juno). Chwytak w kuchni paszowej napędzany jest silnikiem elektrycznym.


•Średnio załadunek robota mieszająco – żywieniowego zajmuje 20 – 30 min. (w tym mieszanie od 5 do 15 min)

•Ładowanie odbywa się podczas załadunku, mieszania lub w trakcie postoju. Robot musi być ładowany jednorazowo co najmniej godzinę dziennie.


•Jeśli nie ma żadnej grupy, której należałoby zadać paszę, robot załaduje się i wyruszy po godzinie.


•Robot zawsze porusza się po tych samych trasach. Podczas trasy podgarnia i mierzy ilość paszy na stole.


•Ważenie ładowanych składników odbywa się za pomocą specjalnych czujników umiejscowionych w robocie.

 

Więcej informacji:

Specjalista d/s produktu: Dariusz Konik 509 732 200 d.konik@technik.wegrow.pl